TERMENI ȘI CONDIȚII

1. DEFINIȚII

Următorii termeni au semnificația convenită în rândurile de mai jos pe parcursul prezentului document, cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în mod expres în cuprinsul documentului:

CONCERTE CU ACCES LIBER: acele concerte, activități, programe în cadrul cărora accesul publicului este nerestricționat de achiziția și/sau deținerea unui bilet de acces la concerte.

DURATA CONCERTULUI: durata de timp cuprinsă între începutul și sfârșitul concertului așa cum este ea comunicată public prin intermediul website-ului www.classicunlimited.ro.

GAZDĂ CONCERT: persoane fizice/ juridice și reprezentanții acestora care dețin/ administrează/ reprezintă spațiile de derulare a concertelor.

LOCUL: oricare din locurile/ sălile/ zonele în care se desfășoară activitățile turneului așa cum sunt ele menționate la secțiunea specifică a website-ului.

ORGANIZATOR/II: persoana juridică sau asocierea de persoane juridice care organizează și pun în scenă turneul Classic Unlimited, având drepturi exclusive asupra acestuia. Turneul Classic Unlimited este organizat de Asociația Classic Unlimited (Calea Florești, nr. 2, bl.A1a, ap, 5, Cluj-Napoca, jud. Cluj, CIF 45829794).

PARTENER: persoană fizică/ juridică sau asociere de persoane fizice/juridice care colaborează cu organizatorul desfășurării unei acțiuni culturale, comerciale, de promovare sau orice alt tip de acțiune agreată de comun acord în baza unei relații contractuale în cadrul Turneului.

PARTICIPANȚI: toate persoanele care participă la concert, reprezentanți ai Partenerilor, reprezentanți ai furnizorilor, echipa de organizare sau orice altă terță persoană aflată la un moment dat în locul de derulare a Turneului pe perioada acestuia.

TERȚI: persoane fizice/ juridice altele decât Organizatorii, Partenerii, Participanții sau Vizitatorii concertului.

TURNEUL: totalitatea concertelor, acțiunilor, programelor, spectacolelor și altor servicii organizate de Classic Unlimited pentru o anumită durată și într-unul sau mai multe locuri clar menționate.

UTILIZATORI: persoană fizică care accesează website-ul www.classicunlimited.ro

VIZITATORII: persoane fizice/juridice care au dreptul de a participa la concert, altele decât Participanții.

WEBSITE: website-ul proiectului, respectiv www.classicunlimited.ro

2. TERMENI DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

Prezentul website conține: texte, poze, video-uri, logo-uri și documente privind Turneul Classic Unlimited. Conținutul prezentului website este proprietatea organizatorilor Classic Unlimited, respectiv Asociația Classic Unlimited.

Website-ul www.classicunlimited.ro este administrat de Asociația Classic Unlimited în calitate de Organizator. Asociația Classic Unlimited este o persoană juridică non-profit, cu sediul în Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 2, bl. A1a, ap. 5, jud. Cluj având CIF 45829794. Ne puteți contacta la contact@classicunlimited.ro .

Orice persoană care accesează website-ul va trebui să citească și să accepte Termenii și Condițiile prezentate pe această pagină. Accesarea, parcurgerea și utilizarea website-ului www.classicunlimited.ro reprezintă acceptarea fără limite sau rezerve a acestor Termeni și Condiții. 

www.classicunlimited.ro este un website de prezentare a turneului Classic Unlimited eveniment organizat de Asociația Classic Unlimited. 

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR

 1. Utilizatorii au obligația de a utiliza website-ul în conformitate cu legislația relevantă. 
 2. Utilizatorii nu au dreptul de a utiliza website-ul (sau orice parte a acestuia) în scopuri ilegale, defăimătoare sau care prejudiciază Organizatorii, Participanții la concert, Vizitatorii concertelor sau orice alte Terțe Persoane. 
 3. Utilizatorilor le este interzis să încarce sau să transmită prin intermediul website-ului orice viruși sau orice alte soft-uri proiectate pentru a interfera, întrerupe sau modifica procedurile normale de operare ale website-ului sau a mijloacelor tehnologice care interacționează cu aceste; sau orice materiale defăimătoare, ofensatoare, obscene, amenințătoare sau instigatoare, cu caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, licențios, calomniator, scandalos, profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ilegal. 
 4. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice mijloace și instrumente de procesare manuală sau automată pentru a prelua, indexa sau reproduce în orice mod structura de navigare sau prezentare a website-ului sau conținutului acestuia. 
 5. Utilizatorii website-ului pot descărca Conținutul acestuia doar pentru folosul personal și ne-comercial și cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală menționate în cuprinsul prezentului document și de a menționa explicit sursa informațiilor descărcate. 
 6. Utilizatorii nu au permisiunea de a distribuii, modifica sau copia (cu excepția cazului menționat mai sus), de a distribui, de a expune, de a refolosi, de a reproduce, de a publica, de a crea lucrări derivate din, de a transfera, de a vinde sau folosi conținutul website-ului fără acordul în scris al Organizatorilor. 
 7. Utilizatorii nu au dreptul de a utiliza website-ul în scop publicitar sau comercial. 
 8. Utilizatorii nu au dreptul să utilizeze orice sistem informatic manual sau automatizat care permite căutarea, rezervarea, cumpărarea sau obținerea în al mod decât prin cumpărarea biletelor, codurilor promoționale, serviciilor și produselor disponibile pe website de la Organizatori sau partenerii autorizați ai acestuia. 

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORULUI

 1. Organizatorul are dreptul de a modifica, completa, retrage, temporar sau permanent, website-ul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare prealabilă a utilizatorilor, potențialilor utilizatori sau a oricărei țerțe persoane. 
 2. Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a schimba, corecta, modifica în parte sau în întregime conținutul secțiunii Termeni și Condiții fără a anunța utilizatorii website-ului în prealabil. Toate schimbările intră în vigoare o dată cu publicarea lor pe website-ul www.classicunlimited.ro 
 3. Organizatorul își rezervă dreptul de a monitoriza orice activitate asociată acestui website. 
 4. Organizatorul poate investiga orice acțiune susceptibilă de a încălca Termenii și Condițiile prezentului website și de a emite avertismente, de a suspenda, restricționa sau partaja accesul la materiale de pe acest website. 

5. LIMITE DE RESPONSABILITATE

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că folosesc website-ul pe riscul propriu. Organizatorul, Asociația Classic Unlimited, colaboratorii și partenerii organizatorului nu pot să fie făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte rezultate din accesul sau utilizarea acestui website sau a tuturor website-urilor și aplicațiilor legate precum, dar ne limitându-se la: prejudiciu material, pierderea de date sau de programe, prejudiciu financiar, etc. 

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că conținutul website-ul este prezentat fără nici o garanție de orice natură. 

Informațiile asupra evenimentelor, activităților, concertelor, manifestărilor artistice organizate, găzduite sau promovate de organizator sunt oferite numai cu titlu informativ și nu trebuie privite ca o ofertă contractuală a serviciilor oferite de organizatori.

Organizatorii depun eforturi pentru ca informațiile prezentate pe website să fie corecte și actualizate. Dacă sunt semnalate eventuale erori, Organizatorii vor încerca corectarea acestora, în cel mai scurt timp. 

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea asupra conținutului website-urilor către care sunt oferite legături de pe prezentul website. 

Accesul la informațiile prezentate pe website poate face obiectul unor restricții teritoriale. Utilizatorii au obligația de a se asigura că legea țării de unde se stabilește conectarea permite accesarea website-ului. 

6. DREPTURI DE AUTOR

Conținutul acestui website (informații, date, imagini, texte, simboluri, grafică, elemente de web design, programe și alte asemenea) sunt proprietatea Organizatorului și sunt protejate de legea privind 8/ 1996 privind protecția drepturilor de autor. 

Folosirea oricăror elemente menționate anterior, precum și orice alte elemente similare și care pot fi asimilate drepturilor de autor, fără obținerea unui acord prealabil în scris de la organizatori se pedepsește conform legii. 

Reproducerea totală sau parțială, modificarea, transferul, distribuirea, republicarea, copierea în parte sau totală a conținutului website-ului nu este permisă fără acordul anterior în scris a Organizatorului. 

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord ca orice informații pe care le transmit prin intermediul website-ului, fie ele comentarii, discuții prin intermediul chat-ului sau alte astfel de informații, nu vor fi tratate în mod confidențial, iar organizatorul poate folosi astfel de informații în orice scop care nu încalcă prevederile menționate în prezentul document. Datele cu caracter personal fac excepție de la cele de mai sus fiind tratate în mod distinct în conținutul prezentului document.  

7. ABONARE LA NEWSLETTER

Abonarea la newsletter și completarea procesului de abonare este considerată o comandă fermă din partea Utilizatorului, și reprezintă consimțământul Utilizatorului privind folosirea datelor cu caracter personal în scopul contractării și transmiterii de mesaje și informații promoționale. 

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea privind corectitudinea datelor furnizate de Utilizatori prin intermediul formularului de abonare.

8. FORMULAREA DE ÎNSCRIERE A PROPUNERILOR DE LOCURI PENTRU CONCERTE

Asociația Classic Unlimited prin intermediul proiectului Classic Unlimited și a formularului de înscriere a propunerilor de locuri pentru concerte, prelucrează datele dvs cu caracter personal cu privire la nume, prenume, locul de muncă, adresa spațiului, adresă de email, număr de telefon, profil Social Media/Website loc propus, precum și orice alte date cuprinse în formularul de înscriere prin mijloace automatizate/ manuale pentru înscrierea locațiilor în cadrul proiectul Classic Unlimited.

Sunteți obligați să furnizați datele mai sus menționate, acestea fiind necesare pentru înscrierea propunerilor de locuri pentru concert, încheierea contractelor de găzduire a concertelor, promovarea concertelor și activităților proiectului Classic Unlimited.

Refuzul dvs determină imposibilitatea de înscriere a locației în cadrul proiectului Classic Unlimited.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile publice locale, furnizorul de servicii SSM și SSP, ISU și altor autorități publice, partenerilor organizatorului cu care au fost încheiate acorduri de confidențialitate și doar în cazul în care transmiterea datelor este necesară pentru derularea activității. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.

9. ÎNSCRIERE PARTICIPANT CONCERTE

Asociația Classic Unlimited prin intermediul proiectului Classic Unlimited și a formularului de înscriere participant prelucrează datele dvs cu caracter personal cu privire la nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, precum și orice alte date cuprinse în formularul de înscriere prin mijloace automatizate/ manuale pentru înscrierea participanților în cadrul proiectul Classic Unlimited.

Datele personale constând în nume, prenume, e-mail, telefon, sunt prelucrate în vederea comunicării cu dvs., în special pentru a obține confirmarea asupra rezervării efectuate, reminder privind concertele, anunțuri privind amânarea/ anularea concertelor și în scop statistic.

10. PRELUCRAREA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul prelucrează date personale cu respectarea prevederilor legii 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date („Legea nr. 677/2001”) și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. 

Organizatorul administrează în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate, datele personale ale Utilizatorilor website-ului, Participanților și Vizitatorilor concertelor. 

Datele colectare de Organizator de la Utilizatorii prezentului website și scopul colectării acestora:

 1. Numele, prenumele, adresa de email, număr de telefon al persoanelor abonate la newsletter-ul website-ului. Scopul prelucrării acestor date este abonarea la newsletter-ul website-ului, informarea abonaților privind activitățile Organizatorului și promovarea proiectului Classic Unlimited, alte activități de marketing. 
 2. Nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, precum și orice alte date cuprinse în formularul de înscriere prin mijloace automatizate/ manuale pentru înscrierea participanților în cadrul proiectul Classic Unlimited.
 1. Nume, prenume, locul de muncă, adresa spațiului, adresă de email, număr de telefon, profil Social Media/Website locație, precum și orice alte date cuprinse în formularul de înscriere prin mijloace automatizate/ manuale pentru înscrierea propunerilor de locuri în cadrul proiectul Classic Unlimited. 

Organizatorul poate furniza datele cu caracter personal ale utilizatorilor website-ului partenerilor și partenerilor comerciali al Turneului, în vederea realizării scopului de mai sus, și numai pe baza unui acord de confidențialitate din parte acestora. 

Organizatorul își rezervă dreptul ca în circumstanțe speciale să dezvălui datele cu caracter personal autorităților publice reglementate de lege (inclusiv autorități fiscale), către contabili, avocați, finanțatori și alți asemenea furnizori de servicii externe ai Organizatorului.

Organizatorul va putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale. 

Utilizatorii website-ului din categoriile 1-3 și care au furnizat adrese de email pot primi ocazional comunicări și informări comerciale din partea Organizatorului cu privire la produsele, serviciile și evenimentele acestuia. Email-urile astfel primite de la Organizator nu pot fi considerate SPAM. 

Orice Utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe website poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date, accesând linkul de dezabonare/unsubscribe de la finalul fiecărui e-mail primit sau contactându-ne la adresa de e-mail indicată mai jos. 

Utilizatorii pot utiliza acest website fără a-și dezvălui identitatea sau de a oferi informații cu caracter personal. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal nu este obligatoriu, însă refuzul prelucrării datelor, conform celor de mai sus, determină: 

 1. În cazurile prevăzute la pct. 10.1 imposibilitatea abonării la newsletter-ul website-ului. 
 2. În cazurile prevăzute la pct. 10.2 și 10.3 imposibilitatea înscrierii la Concert sau a înscrierii propunerii de loc pentru găzduirea unui concert din Turneul Classic Unlimited.

Prin completarea datelor cu caracter personal în formulare de pe website, utilizatorii înțeleg și acceptă necondiționat ca datele lor cu caracter personal să fie incluse în baza de date a Organizatorului și își sau acordul expres și neechivoc ca aceste date cu caracter personal să fie stocate, utilizate și prelucrate de către Organizator și Partenerii acestuia în scopurile declarate mai sus, precum și în vederea realizării de statistic și alte tipuri de rapoarte. 

Organizatorul implementează măsuri de securitate pentru a asigura confidențialitatea și siguranța informațiilor din baza de date conform standardelor și procedurilor impuse de legislația în vigoare. 

Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții Generale, utilizatorii website-ului iau la cunoștință faptul că le sunt  garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor lor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora. Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Utilizatorii vizați pot transmite o cerere scrisă, datată și semnată, la următoarele date de contact contact@classicunlimited.ro 

În funcție timpul solicitării, Organizatorul se obligă să: 

 1. să confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.
 2. să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001; 
 3. să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții utilizatorii website-ului confirmă că au fost informați de Organizatori cu privire la stocarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal, și sunt de acord ca aceste date să fie stocate, prelucrate și utilizate în limite specificate în cele de mai sus.

Datele personale constând în nume, prenume, e-mail, telefon, sunt păstrate pe durata intervalului de timp necesar organizării şi desfășurării turneului de muzică clasică, Classic Unlimited, şi a altor evenimente similare organizate de către Organizator în cadrul cărora au fost colectate datele, precum și pe durata a cel mult încă 10 ani de zile de la data finalizării evenimentului. 

11. ACORD FOTO – VIDEO

Datele biometrice constând în imaginea și vocea persoanei captată prin fotografii și / sau înregistrări audio – video sunt păstrate pe durata intervalului de timp necesar organizării, promovării, desfășurării și diseminării rezultatelor turneului de muzică clasică, Classic Unlimited şi a altor evenimente similare organizate de către Operator precum și pe durata a cel mult 20 ani de la data finalizării evenimentelor în cadrul cărora au fost colectate datele. 

Organizatorul comunică datele dvs. personale către alte entități private (colaboratori, prestatori, c-oorganizatori, finanțatori) implicate în cadrul organizării şi desfășurării Turneului şi a altor evenimente similare organizate de către Organizator, precum și către entități publice (ISU, DSV, Poliție, Instanțe Judecătorești, Parchete, Primărie, Consiliu Local, Consiliu Județean, Ministere etc.) implicate în cadrul organizării şi desfășurării Turneului şi a altor evenimente similare organizate de către Organizator sau entităților publice cu atribuții de control și supraveghere a activităților desfășurate și care pot pretinde acces în condițiile legii. 

Odată cu transmiterea imaginii și vocii persoanei captată prin poze și / sau înregistrări audio – video (mijloace automate şi / sau controlate de operatori umani, programe şi dispozitive specializate) de la spațiile de desfăşurare ale Turneului, finanțatorii publici și privați ai Classic Unlimited au dreptul de a utiliza imaginea dvs. (indiferent de modul de redare: foto și/sau video) în cuprinsul rapoartelor precum și dreptul de promovare prin publicare în materialele de comunicare tipărite și/sau video (newsletter, fotografii, flyer, pliant, ziar, spot publicitar) precum și pe canale de comunicare online în scop de publicitate, promovare și marketing.

Asociația Classic Unlimited aplică un nivel adecvat de securitate, implementând proceduri fizice, electronice si administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectează. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat și numai pentru îndeplinirea sarcinilor specifice pentru a răspunde scopurilor menționate, sub obligația păstrării confidențialității lor. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, Asociația Classic Unlimited se obligă să respecte legislația în vigoare, notificând breșa de securitate atât dumneavoastră cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 ore de la producerea acesteia.

În calitate de persoană vizată beneficiați de următoarele drepturi: 

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor dvs.; 
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa; 
 • Dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail contact@classicunlimited.ro și/sau la sediul social al Asociației Classic Unlimited;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege; 
 • Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al Operatorului; 
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în condițiile legislației în materie, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator; 
 • Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea drepturilor dvs.; 
 • Dreptul de retragere a consimțământului – consimțământul exprimat anterior poate fi retras în orice moment, necondiționat, prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail contact@classicunlimited.ro și/sau la sediul social al Asociației Classic Unlimited;
 • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarele date de contact:

Persoană responsabilă: Meda CoriveI 

E-mail: contact@classicunlimited.ro 

Adresă corespondenţă: Calea Florești, nr. 2, bl.A1a, ap. 5, Cluj Napoca, jud. Cluj

12. SOFTWARE EXTERN PENTRU WEBSITE

Prin accesarea website-ul Classic Unlimited utilizatorii sunt de acord cu acceptarea cookie-urilor folosite pentru îmbunătățirea performanțelor de navigare și acceptă pentru sesiunile de navigare publice (non-incognito) înregistrarea sesiunilor pentru activități ulterioare de marketing online. Classic Unlimited folosește platformele Google Adwords și Facebook Adverts pentru remarketing și Google Analytics pentru analiza volumelor de trafic, fără a avea acces la datele personale ale utilizatorilor website-ului. 

Pentru platforma de newsletter, Classic Unlimited folosește serviciile oferite MailChimp, în total acord cu normele actuale în vigoare, iar pentru viralizarea conținutului website-ului, respectiv distribuirea pe canalele social media, Classic Unlimited are integrate serviciile oferite de Addthis.com. Pentru notificări instant pe desktop (Push Notifications) software-ul folosit OneSignal. Aceste programe garantează securitatea și neutralizarea datelor procesate în termenii legilor în vigoare, în limita răspunderilor asumate prin termenii și condițiile proprii, adăugați suplimentar răspunderii Classic Unlimited, prin care toate datele cu caracter personal sunt organizate și neutralizate în termenii legii.

Aceste software-uri conțin cookie-uri, fișiere de mici dimensiuni, în general alcătuite din litere și cifre, care sunt descărcat în memoria unui calculator (sau altui echipament folosit pentru navigare online – telefon mobil, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit website web.

Cookie-urile sunt create atunci când browserul folosit de către un utilizator afișează un anumit website web. website-ul web transmite informații către browser, iar acesta creează un fișier text. De fiecare dată când utilizatorul accesează din nou respectivul website web, browserul accesează și transmite acest fișier către serverul website-ului web. Altfel spus, cookie-ul poate fi văzut ca un card de identificare a utilizatorului de Internet, care anunță website-ul web de fiecare dată când utilizatorul se întoarce pe respectivul website.

Cookie-urile pot asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizatori și website-urile web. Spre exemplu, în momentul autentificării unui utilizator pe un anumit website web, datele de autentificare sunt stocate într-un cookie; ulterior, utilizatorul poate accesa respectivul website fără să fie nevoie să se autentifice din nou.

În alte cazuri, cookie-urile pot fi utilizate pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de utilizator pe o anumită pagină web, astfel încât acesta să își poată relua ușor respectivele activități la o accesare ulterioară a website-ului. Cookie-urile spun serverului ce pagini trebuie să arate utilizatorului, astfel încât acesta să nu fie nevoit să își amintească acest lucru sau să navigheze întregul website de la început. Astfel, cookie-urile pot fi asimilate unor „semne de carte” care îi spun utilizatorului exact unde a rămas în cadrul unui website web.

În mod similar, cookie-urile pot stoca informații referitoare la produsele comandate de către utilizator pe un website de comerț electronic, făcând astfel posibil conceptul de „coș de cumpărături”.

De asemenea, cookie-urile pot oferi website-urilor web posibilitatea de a monitoriza activitățile online ale utilizatorilor și de a stabili profiluri de utilizatori, care pot fi apoi folosite în scopuri de marketing. Spre exemplu, pe baza cookie-urilor pot fi identificate produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator.

Utilizarea cookie-urilor și obligațiile furnizorilor sunt reglementate atât în legislația Uniunii Europene, cât și în legislația națională. Astfel, Directiva 2002/58/CE (PDF) privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice, modificată prin Directiva 2009/136/CE. Aceste prevederi au fost transpuse în legislația națională în Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

13. LITIGII

Prezenții Termeni și condiții, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Termeni și condiții sau din accesarea/ funcționarea/ disfuncționalitatea website-ului vor fi soluționate de Utilizatori și Organizator pe cale amiabilă.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din localitatea în care Organizatorul își au sediul social. 

Prin participarea la evenimentele organizate de Classic Unlimited sau prin accesarea canalelor de comunicare marca Classic Unlimited, în special website-ul www.classicunlimited.ro utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat Termenii și Condițiile de Utilizare.